Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τον δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρείας σε αρχείο μορφής pdf. Κάνετε κλικ δεξιά πάνω στο όνομα του αρχείου για να το κατεβάσετε.

Financials_Yearly_Balance_Sheet_Goldair_GSA