Το τμήμα IT της Goldair Airline Services έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα ιδιαίτερα αποδοτικό Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης για την οργανωμένη μηχανογράφηση της εταιρείας. Στελεχωμένο από εξειδικευμένους προγραμματιστές, τεχνικούς ασφάλειας δικτύων και ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαθέτοντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό με την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή, έχει δημιουργήσει μία πλατφόρμα ανάπτυξης παράλληλων λειτουργιών.

Το σύνθετο customized λογισμικό ERP, το οποίο βασίζεται σε γλώσσα προγραμματισμού τελευταίας γενιάς, σε συνδυασμό με τους σύγχρονους σταθμοί εργασίας και τα συστήματα διακομιστών (servers), επιτυγχάνει με ακρίβεια και ταχύτητα τη μετάδοση, διαχείριση, αποθήκευση και ανάκτηση των δεδομένων της Goldair Airline Services, παρέχοντας παράλληλα στα στελέχη της, τη δυνατότητα της επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.

Επιπλέον, το τμήμα IT, διαθέτοντας τις κατάλληλες τεχνολογικές γνώσεις, προσφέρει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για την άμεση επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων, πρακτορείων, συνεργατών και πελατών της Goldair Airline Services, καθώς και όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αεροπορικών εταιρειών που εκπροσωπεί ως εταιρεία GSA, μέσω του Intranet δικτύου της και των σχετικών ιστοσελίδων Internet.

IT_Department_Management_Information_SystemGoldair_GSA