Η Goldair Airline Services παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες προς τις αεροπορικές εταιρείες που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα.  Το λογιστικό της τμήμα είναι στελεχωμένο από έμπειρους λογιστές και οικονομικούς συμβούλους και εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα λογισμικά προγράμματα. Διαθέτοντας μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, οι άκρως καταρτισμένοι συνεργάτες μας, εξασφαλίζουν υπεύθυνη λογιστική ενημέρωση και έγκυρη πληροφόρηση.

Οι λογιστικές υπηρεσίες της Goldair Airline Services στον τομέα του GSA για τις αεροπορικές εταιρείες που εκπροσωπεί, παρέχονται δίχως επιπλέον κόστη και περιλαμβάνουν:

  • Αναλυτικά στατιστικά πωλήσεων της κάθε αεροπορικής εταιρείας και αναφορά των μηνιαίων εσόδων/ επεξεργασία και αναφορά μηνιαίων πωλήσεων
  • Τήρηση Βιβλίων
  • Παροχή Ελεγκτικών Υπηρεσιών
  • Χρεώσεις, πληρωμές και μεταβιβάσεις μέσω του συστήματος BSP (Billing and Settlement System)
  • Παροχή Εγγυητικών Επιστολών για πωλήσεις μέσω BSP
Accounting_Department_Goldair_GSA