Το Νομικό Τμήμα της Goldair Airline Services παρέχει υπηρεσίες νομικής υποστήριξης για την άρτια λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών που εκπροσωπεί. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας δραστηριοποιούνται πάνω σε ζητήματα φορολογίας, κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποίησης και τοπικών δημόσιων φορέων, παρέχοντας νομικές συμβουλές που εξασφαλίζουν τη νόμιμη, ομαλή και ακέραιη λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών της Goldair Airline Services. Παράλληλα, διαχειρίζονται με συνέπεια, επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης όλα τα θέματα που αφορούν την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας CAA με στόχο την βελτιστοποίηση της επίγειας εξυπηρέτησης και ασφάλειας.

 

Legal_Department_Legal_Services_Goldair_GSA_